FN's 2015 verdensmål næsten nået - - Nyt fra verden - nr. 03 - 2015 - side 94