FN-soldater på Cypern - - Forsidebillede - nr. 04 - 1978 - side 37