Et eksempel på humanitetens udvikling i strafferetten - - Nyt fra verden - nr. 05 - 2015 - side 158