Esperanto som brosprog - - Institut og Center - nr. 01 - 2004 - side 23