Er ko-mælk for mennesker? - - Spørg om kosmologi - nr. 11 - 1997 - side 216