En ny udviklingslære - - Essay - nr. 01 - 2004 - side 19