En kristen "frihedskæmper" - - Forsidebillede - nr. 07 - 1979 - side 73