En højere verden - - Kommentar - nr. 06 - 2007 - side 162