En ærbødig hilsen til den fordrevne Guds skygge - - Aforismer - nr. 07 - 2006 - side 204