Efterårskurser i Klint - - Institut og Center - nr. 07 - 2004 - side 167