Efter vinter kommer vår - - Kommentar - nr. 05 - 2006 - side 130