Det kommer ikke så meget an på dygtighed som på sind - - Aforismer - nr. 05 - 1997 - side 93