Det Evige Verdensbillede 3-4 på spansk - - Notitser - nr. 03 - 2004 - side 71