Det er lysten der driver værket - - Kommentar - nr. 02 - 2005 - side 34