Der er kun grund til optimisme ... - - Martinus skrev - nr. 09 - 1997 - side 174