Den usynlige verden - - Spørg om kosmologi - nr. 08 - 1997 - side 155