Den svære balancegang mellem to ernæringskulturer - - Tegning - nr. 07 - 1997 - side 132