Den moderne tekniske og kemiske udvikling er ikke uden omkostninger - - Forklaring til forsidebilledet - nr. 12 - 1979 - side 134