Den lyse atmosfære er det store mål - - Martinus skrev - nr. 03 - 2004 - side 58