Den gode jord - - Glimt af sagens historie - nr. 05 - 2007 - side 153