Den evige sult og mættelse - - Artikel - nr. 11 - 1978 - side 122