De kære analyser - - Kommentar - nr. 09-10 - 2004 - side 202