Budskabet spredes - ad mange veje - - Institut og Center - nr. 04 - 2006 - side 126