Bønnens mysterium på esperanto - - Institut og Center - nr. 09 - 2006 - side 287