Bogsalg i Rumænien - - Institut og Center - nr. 02 - 2006 - side 63