Bevidsthedsproblemet - ny bog af Svend Åge Rossen - - Øvrige - nr. 07 - 2005 - side 222