Bevidsthedens egen medicin - - Artikel - nr. 15 - 1978 - side 170