Batman og Jokeren - - Eventyr - nr. 05 - 2004 - side 112