Arbejdsuge i Klint - - Institut og Center - nr. 03 - 2005 - side 90