Arbejdsuge i Klint i juni - - Institut og Center - nr. 05 - 2005 - side 140