Arbejdsuge i Klint i juni - - Institut og Center - nr. 05 - 2006 - side 160