Arbejdsuge i efterårsferien - - Institut og Center - nr. 07 - 2006 - side 224