Arabisk beduinsheik - - Forsidebillede - nr. 08 - 1979 - side 85