Åndelig udvikling og fysisk renselse - - Artikel - nr. 07 - 1997 - side 131