Afrikanske mænd og kvinder deltager i et af UNESCO's seminarer i Zaire - - Forsidebillede - nr. 14 - 1978 - side 157