Efter Martinus’ udsagn, i artiklen, “Frihed – frigjorthed og fred”, fra Kosmos nr. 9+10, 1968, så har vi altså hjerneceller, der ligger klar og venter på, at vi begynder på at studere livet fra en åndsvidenskabelig side. De ligger faktisk blot og venter på, at vi så at sige vækker dem 🙂

“Hvis man tilegner sig stoffet lidt efter lidt, efterhånden som man har brug for det, vil hjerneceller, der endnu ligger latent i ens hjerne, udvikles, og man vil mærke, hvordan evnen til at forstå tingene gradvis vokser,”

Dog siger han samtidig, at det stiller visse krav. Det gør han lige inden ovennævnte citat.

“Arbejdet med kosmologien stiller visse krav til den studerende. Ikke blot rent intellektuelt, den side af sagen er ikke den vanskeligste.”

Men hvad er det så for krav der stilles, når nu de rent intellektuelle ikke er de vanskeligste ?

“Men selv om man koncentrerer sig om det teoretiske studium, må den praktiske væremåde ikke glemmes, den er endnu mere vigtig, for den er helt ens egen. Og man kan virkelig tale om praktiske øvelser, for ligesom ingen kan blive geni inden for nogen kunstart uden at øve og træne og have tålmodighed og arbejde og atter arbejde, er der heller ingen, der kan blive geni i kærlig livsudfoldelse til gavn og glæde for omgivelserne uden at træne og øve sig og gøre fejl, men lære af det og efterhånden udvikle et virkeligt menneskeligt kærlighedstalent.”

Så ja, vi har fine hvide bøger med gyldne stjerner på, men de kan altså langt fra gøre det. Der kræves rent faktisk blod, sved og tårer – for det er kun lidelsen der rent praktisk lærer os den fuldt kærlige eller al-kærlige væremåde. Analyserne er mere givet som støtte til os i denne øvelse i praktisering, samt naturligvis inspiration 🙂

Artiklen, “Frihed – frigjorthed og fred”, findes som skrevet i Kosmos nr. 9+10, 1968, hvor den første gang er udgivet på skrift. Siden er den udgivet i Kosmos nr. 5, 1979, Kosmos nr. 3, 1993 og sidst i Kosmos nr. 6, 2006.

Linket du får med til artiklen her, er fra 1968: https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1968/kos1968-09-097.php